10K - Sticklinge
Sticklinge 10K

Info: Garmin
Google Earth file
GPX (GPS) file
earth.google.com

Beskrivning:
Rödstugan,
Lidingöloppspåret till
Abborrparken,
Tyktorspvägen till
Lidingöloppspåret,
efter LL 1 km skylt,
Lidingöloppet 4 km
till Trolldalsvägen, i
skarp V-sväng tag
höger runt
Trolldalstippen på
sjösidan,
Lidingöloppspåret