10K - Södergarn
Södergarn 10K

Info: Garmin
Google Earth file
GPX (GPS) file

earth.google.com

Beskrivning: Grönsta,
cykelbana till Vallen,
Lidingöloppet, efter
skjutfältet Södergarns
vita spår,
Lidingöloppspåret till
Grönsta