10K - Elfvik
Elfvik 10K

Info: Garmin
Google Earth file
GPX (GPS) file
earth.google.com

Beskrivning: P vid
Hustegaholm, vandringsled
till Elfvik, Söderåsv, Älviks
Uddväg, V på cykelbana
mot Stockholm,
Lidingöloppspåret mot
skutbana, rakt fram mot
Södergarn, Södergarnsv,
Lidingöloppspåret till
Hustegaholm